Haluan olla myötävaikuttamassa, että Valkeakoski hyödyntää täyttä potentiaaliaan ja säilyttää samalla kaupunkilaisten ostovoiman. Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä kunnasta maakunnan hartioille, on kaupungin fokusoitava yhä enemmän kaupunkilaisten muihin hyvinvointipalveluihin.

Pidän myös tärkeänä, että kaupunkia pyöritetään kustannustehokkaasti eli veronkorotukset ovat mielestäni huonon hallinnan tulosta. Näkisin Valkeakosken mielelläni Pirkanmaan pienimmän kunnallisveroprosentin kuntana, joka huolehtii kaupunkilaisten hyvinvoinnista ja harrastusmahdollisuuksista. Näin saamme varmasti houkuteltua myös uusia veronmaksajia kaupunkiimme.

Kaupungin pitäisi tarjota tasapuoliset harrastusmahdollisuudet kaikille ja parhaiten se onnistuu kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyöllä, jossa kaupunki tarjoaa tilat, alueen tai muut puitteet ja kolmas sektori pyörittää harrastustoimintaa.

Meidän pitää huolehtia, että kaupungista löytyy erilaisia asumisen muotoja kohtaamaan erilaisten ihmisten tarpeita ja haaveita. Rakentamisessa pitäisi olla sallivampi haja-asutusalueiden rakennusluvissa, rantarakentamisessa ja vapaa-ajan asuntojen muuttamisessa vakituiseen asuinkäyttöön.

Joukkoliikenne pitäisi suunnitella kuntaa laajemmalla tasolla esim. maakuntatasolla, jolloin voitaisiin tehdä yhteistyötä naapurikuntien kanssa. Yhdistelemällä useamman kunnan joukkoliikennettä saavutetaan tiheämmät vuorot ja kattavammat reitit, tehostaen joukkoliikenteen käyttöä.

Muina nostoina haluan tuoda esiin kaupungin keskustan kehittämisen veden läheisyyttä hyödyntäen ja Etelä-Pirkanmaalaisten ammunnan harrastusmahdollisuuksien parantamisen.